Bela boja

Neverovatno je koliko su samo društvene mreže pune raznih ponuda za dekupaž boje najrazli?itijih nijansi, za lepkove, krekel komponente, patine, lakove i sl. Sve to ume da bude skupo, pa troškovi jednog dekupaž projekta mogu da porastu, pa da samim tim i njegova cena na kraju bude nešto ja?a, a to direktno da uti?e na to da on na tezgama dugo stoji i teško se proda. Zbog svega toga želimo da vas upoznamo sa akrilnim bojama koje su, pre svega, jeftine, kvalitetne i zgodne za koriš?enje, a njihov krajnji efekat pritom nije ništa manje spektakularan nego kada se sve radi sa tzv. dekupaž bojama.

Ovde želimo da vam predstavimo akrilnu fasadnu boju, poznatu još i kao disperzija. Ona se prodaje u gotovo svim farbarama i dostupna je u razli?itim pakovanjima od oko 1 kg, pa sve do 25 kg, tako?e je i jeftina (najpovoljnije kilogramsko pakovanje košta manje od 300 dinara), uvek je bela, a sve nijanse koje vi?amo na fasadama se dobijaju tako što se u belu boju ubacuju toneri.

Ono što ovu boju stavlja ispred bilo koje druge je njena velika mo? pokrivanja površina i neverovatno prijanjanje, što zna?i da kada se na nešto nanese, i ako se to osuši, skidanje skoro da je nemogu?e, a da ne pominjemo fleke na ode?i koje ?e zauvek ostati.

Dakle, jaka je, što je ?ini i univerzalnom. Njome se može farbati gotovo sve: i drvo, i medijapan, i plastika, i koža… pa ?ak i staklo. Bitno je samo da površina bude potpuno ?ista kada se boja nanosi, jer se u suprotnom kasnije može ljuštiti. Kada je potpuno suva, može da se šmirgla, što je neobi?no važno za pripremu predmeta. Ako sada uzmemo u obzir i to da je boja koju svaki dekupažer najviše troši zapravo bela, onda je jasno zašto ova fasadna farba treba da bude izbor broj 1 svakog hobiste.

Osnovne i izvedene boje, mešanje boja

Mešanje boja uz dodatak svetlosti

Što se pak ti?e ostalih boja, pored bele, potrebne su još crvena, žuta, plava i crna. Sve ostale nijanse se dobijaju njihovim mešanjem manjih ili ve?ih koli?ina, što opet zavisi od note koju želimo dobiti. Nau?no gledano, u teoriji boja u slikarstvu se ?ak bela i crna ne smatraju bojama, ve? one predstavljaju koli?inu svetlosti koja je u osnovnim nijansama prisutna, što bi zna?ilo da tako možemo razlikovati npr. tamno plavu, koja ima mnogo više crne, tj. manje bele u sebi, od svetlo plave, kod koje je ovo obrnuto. Tako?e, crvena, žuta i plava se smatraju osnovnim (primarnim) bojama i njihovim me?usobnim mešanjem se dobijaju izvedene (sekundarne) boje:

  • žuta i plava daju zelenu,
  • žuta i crvena narandžastu,
  • plava i crvena ljubi?astu.

Dakle, zelena, narandžasta i ljubi?asta su izvedene (sekundarne) boje.

Iskustvo pokazuje da se izvedene boje ne dobijaju lako, kao i to da su ljubi?asta i narandžasta jako nestabilne boje i da u njima lako može preovladati jedna od osnovnih boja, od koje je izvedena zapravo napravljena. Sa druge strane, iskustvo je potrebno da bi se napravila željena nijansa, a ono se može ste?i vežbanjem. Ukoliko imate kvalitetne boje, koje su pritom i jeftine, jedino što vam treba da biste napravili bilo koju nijansu koja vam je potrebna, jeste malo vremena i dobra volja.

 

Kliknite na boju i mešajte.
Klik na dugme Reset vas vra?a korak unazad na svim bojama, pa tako neke vrednosti boja mogu postati negativne (može pisati -1, -2, -3 i sl.). Nijhova neutralizacija se radi tako što ponovo klik?ete na njih dok se ponovo ne pojavi 0. Za kompletan restart, tj. vra?anje svega na 0, kliknite na polje rezultat mešanja,

Ovo što iznad vidite je zapravo interaktivna paleta za mešanje boja. Može vam puno koristiti, jer pokazuje koliko neke boje treba više ili manje u odnosu na drugu, tj. boju s kojom mešate, da biste dobili nijansu koju želite. Zgodno je brojati u kapima, kaši?icama ili ?ime god da merite boju. Npr., ako želim da napravim braon boju, treba da pomešam 3 kapi crvene boje, 2 kapi žute i 1 kap plave boje. Prostor za manevrisanje je u ovom slu?aju neograni?en, možete se igrati ovom alatkom koliko god želite, a usput sti?ete znanje o mešanju boja. U dobijenu boju možete dodati crnu ili belu ako ho?ete tamniju, odnosno, svetliju nijansu. Tako?e treba shvatiti da mešanje boja nije egzaktna nauka i da nikada ne možete napraviti nijansu baš onakvu kakvu ste zamislili ili kakav je uzorak koji gledate, ali se zato može napraviti jako, jako sli?na, do te mere sli?na da lai?kom oku može izgledati identi?no kao i sam uzorak. Treba znati i to da nijansa koju ste dobili, kada se osuši, postaje nešto svetlija, pa zato treba praviti boju koja je malo tamnija dok je na paleti, jer ?e izbledeti po sušenju.

Neobi?no je korisno imati i spektar boja kraj sebe kada pravite odre?enu nijansu, jer tako lakše možete oceniti koje sve boje u?estvuju u stvaranju te nijanse (ono što okružuje vaš uzorak, to treba izmešati u manjim ili ve?im koli?inama, uz eventualni dodatak crne i bele). Neretko se dešava da je potrebno izmešati i svih pet boja da biste dobili ono što želite.

Kolor spektar boja

Tako?e, treba shvatiti, kao što smo ve? napomenuli, da su crna i bela boja samo prisustvo i odsustvo svetlosti u nijansama. Npr., ako žeilte da napravite roze boju, treba da znate da je ona jako svetla, pa samim tim znate da morate staviti dosta bele. To je po?etak. U belu boju, u ekstremno malim koli?inama i u nekoliko navrata (ako je potrebno), dodajete crvenu. Ponekad treba dodati i crnu da biste dobili to što želite.

Dakle, uz malo znanja, alatku za mešanje boja, kolor spektar i malo vežbe i iskustva, možete napraviti bilo koju nijansu, a time podižete i svoje veštine i kvalitet izrade predmeta na nivo iznad, što ?e, morate priznati, prijati i vama, ali i vašim mušterijama.

Šta kupiti?

Najbolji odnos cene i kvaliteta imaju viteks boje i toneri, koje možete na?i u bilo kojoj bolje opremljenoj farbari. To su koncentrati kojima ?ete posti?i izvanredne rezultate. Ako kupite po jedan crn, plav, žut i crven, verovatno ?e vam trajati i nekoliko godina (crni može biti dovoljan i za celu vašu karijeru, jer je to boja koja se najmanje troši). To je investicija od maksimalno 50€, za koje ?ete sigurno misliti da je najbolje uložen novac ikada.