Svako ko se bavi dekupažom zna za krekel. Re? koja je preuzeta iz engleskog jezika i izvedena je od re?i crack, što zna?i pukotina. Krekel je dekupaž tehnika kojom se na predmetima prave pukotine, kojima se stvara efekat starine i otrcanosti, što ponekad predmetima udiše poseban duh, a ponekad i nedoku?ivu pri?u koja ?esto može pove?ati samu njihovu vrednost. Zato je neobi?no važno upoznati se sa svim metodama kojima se krekel može dobiti.

Postoje krekel mase (jednokomponentne i dvokomponentne), koje su uglavnom skupe i ne traju dugo, tj. ne?ete baš puno projekata odraditi sa jednim pakovanjem krekel komponenti. Pukotine koje nastaju kada se njima radi su savršene i to su idealni materijali za profesionalce, me?utim, te pukotine ?esto izgledaju vešta?ki, tj. previše savršeno, pa mogu uticati na utiske onih koji predmet posmatraju.

Sa druge strane, pak, postoji i jedan jeftin na?in da se naprave pukotine koje ?e pritom izgledati mnogo prirodnije nego one koje se dobijaju krekel komponentama – bi?e mnogo verodostojniji zub vremena ?iji trag na predmetima želimo videti. Re? je o kombinaciji akrilnih boja i drvofiksa (lepka za drvo, koji je ujedno i najjeftiniji lepak za dekupaž). Za dekupaž, naro?ito ako ste po?etnik, najbolje je koristiti se ovom metodom, jer je jeftina, pa svaka greška ili neuspeh ne?e koštati puno, ?ak ?ete na njima ponešto i nau?iti i postati iskusniji.Krekel pomo?u drvofiksa na rokovniku

Postupak rada. Kako uraditi krekel?

Prvo što treba uraditi jeste odabrati i pripremiti nijanse boja – jednu svetlu, jednu tamnu, tako da obe daju ja?i kontrast. Dobar primer je rad našeg hobiste Ivane, gde su uzete crna i prljavo bela boja, kao što i sami možete videti na slici. Boje treba razblažiti i u?initi ih ne previše gustim. Trebaju biti guste toliko da se njima može potpuno prekriti površina u jednom nanošenju. To je naro?ito važno za onu boju koja ?e do?i poslednja.

Sam postiupak rada se sastoji od nekoliko faza:

  • nanošenja jedne od boja (u ovom slu?aju tamne) i njenog sušenja;
  • nanošenja lepka i njegovog prosušivanja i
  • nanošenja druge boje (u ovom slu?aju svetle) i njenog sušenja.

Faza prva – u ovom slu?aju je to nanošenje crne boje, ali to može biti i prljavo bela, s tim što ?e krekel izgledati inverzno u odnosu na ono što vidimo na slici – pukotine bi bile bele, a površina oko njih crna. Treba je naneti tako da se svaki deli? njome pokrije i odmah fenom osušiti.

Faza druga – nanošenje drvofiksa; nanosi se ?etkicom na ofarbanu i osušenu površinu i treba voditi ra?una o tome da lepak po celoj površi bude ravnomerno raspore?en. Ukoliko su slojevi razli?ite debljine na njoj, pukotine ?e biti ili prevelike (ako je sloj lepka predebeo) ili premale (ako je sloj pretanak), a mogu i potpuno izostati. To ume da upropasti ?itav projekat. Dakle, može se kontrolisati veli?ina pukotina tako što ?e se lepak nanositi tanje ili deblje, ali treba se truditi da na jednom segmentu (u ovom slu?aju na stranici rokovnika) lepak bude jednake debljine. Treba ga ostaviti par minuta da se prosuši, da samo gornja površina uhvati mikronski tanku koricu.

Faza tre?a – nanošenje svetle (prljavo bele boje); tako?e se nanosi ?etkicom, i to širom. Raznositi je laganim pokretima, vode?i ra?una o tome da se ne ošteti tanka korica prosušenog drvofiksa i, kao i kod druge faze, truditi se da sloj boje bude jednako debeo, kako bi pukotine bile približno iste veli?ine. Posle ovoga može se odmah površina sušiti, ali ?e u tom slu?aju pukotine koje ?e nastati pratiti tragove brazdi koje je ?etkica ostavila i ima?e samo dva smera, pa ?e izgledati vešta?ki. Najbolje je odmah po raspore?ivanju boje ?etkicom preko boje lagano pre?i malim valjkom koje je prethodno natopljen bojom (natopljenim valjkom se spre?ava da on sa površine skine boju, pa je samo ravnomerno nanosi). Kada je boja valjkom nanesena ravnomerno po celoj površini, sve osušiti fenom. Vide?ete kako se pukotine posle minut sušenja same stvaraju.Trudite se da fen ne držite samo na jednom mestu, ve? njime šarajte po celoj površini.

Ako ste po?etnik, ne o?ekujte da uspete iz prve. Možda ne?ete uspeti. Možda ?ete prvi rad i baciti, ali ne?ete odustati. Potrudite se da ispratite svaki detalj koji je u ovom turorijalu naveden i bi?ete, ako vam ne po?e za rukom, bar jako blizu cilju. Kada jedom uradite krekel sa drvofiksom, samo ?ete gledati kako da pukotine napravite lepšim, boljim, verodostojnijim, pa ?e se nanizati projekat za projektom i ubrzo ?ete ste?i potrebno iskustvo i sami prilago?avati veli?inu pukotina vašoj zamisli koju imate za projekat.