Ova tehnika je danas možda najpopularnija. Papirne salvete sa raznim motivima i dezenima, jarkih boja, obezbe?uju savršene rezultate, tj. impresivan dizajn vašeg projekta. Idealan su materijal za dekupaž – jeftine su, tanke, jakih i jasnih boja, pa ?e zbog toga predmet dekorisan njima izgledati kao da ste ga oslikali. Naro?ito su popularne kod ljudi koji tek po?inju da se bave dekupažom, jer se dekupaž za po?etnike uglavnom svodi na bojenje bilo kakvih predmeta u belo i lepljenje salveta preko. Imaju?i sve ovo u vidu, predstavi?emo vam ovu tehniku i skrenu?emo vam pažnju na sve klju?ne momente i na sva mesta koja mogu biti kamen spoticanja.

1) Predmet farbamo belom akrilnom bojom.

Pošto je salveta tanka, neophodno je da je lepimo na svetlu podlogu kako bi se motiv sa nje najbolje istakao. To ne mora biti uvek bela boja. Možete premazati nekom drugom bojom, i to je uglavnom boja koja se nalazi na pozadini salvete, oko motiva. Naj?eš?e je to bež, svetložuta, svetlosiva, svetloroze i sl. Izbor je na vama, ali za po?etnike je najbolje da rade na beloj podlozi, tako što ?e na nju zalepiti izolovan motiv. Treba valjano pripremiti predmet, obojiti ga nekoliko puta, išmirglati i sl. Detaljnije o samoj pripremi možete pro?itati u tekstu dekupaž za po?etnike (kako pripremiti predmet i šta je sve potrebno da bi se moglo po?eti sa dekupažom).

 

2) Izdvajamo gornji sloj salvete.

Sve papirne salvete imaju više slojeva. Mi koristimo samo gornji sloj, na kome je odštampan motiv. Dakle, treba pažljivo izlistati slojeve i razdvojiti ih, uzeti gornji sloj – jako jednostavna radnja, koja ne može po?i po zlu.napkin's layers

3) Pripremamo motiv za lepljenje.

Može se koristiti cela salveta, što je teže i ?esto zavisi od toga na kakvom se projektu radi, ili se mogu koristiti pojedina?ni motivi koje možemo izrezati makazama, a zatim iš?upkati pomo?u mokre ?etkice. Ako iš?upkamo salvetu, dobijamo prirodniji izgled kada se zalepi, jer nam se motiv mnogo lakše stapa sa podlogom. To je jednostavna radnja: samo se ?etkicom vlaži salveta, tj. deo salvete koji se nalazi do samog motiva, i prstima se ?upka i skida višak salvete. Ne treba se deprimirati ako se zahvati i deli? samog motiva, to je ?ak i dobro, jer je rezultat ponovo bolje stapanje sa podlogom.

5) Lepimo salvetu

Lepak je vrlo važna stvar. Možemo koristiti obi?an drvofiks ili specijalan lepak za dekupaž. Svejedno koji da koristimo, oni su bele boje, ali nakon sušenja postaju providni. Lepak mažemo najpre na podlogu, zatim prislanjamo salvetu, vode?i ra?una da je ne pocepamo, i prstima istiskujemo sav vazduh izme?u podloge i nje. Kada se lepak osuši, preko motiva premazujemo jedan sloj lepka kako bismo zaštitili salvetu. Ovde je naro?ito bitno da nam ?etkica bude mekana, zna?i ne od prirodne, ve? od sinteti?ke dlake, kako se ne bi pocepala nežna salveta. Kada se osuši lepak, dobija se motiv punog intenziteta boja.

6) Lakiramo projekat

Ostaje da se još samo prelakira. Lakiranjem, pored toga što dobijamo dodatni sjaj, štitimo predmet od spoljašnjih uticaja i obezbe?ujemo dugotrajnost. Najidealnije bi bilo da prelakiramo dva puta, pri ?emu vodimo ra?una o sušenju laka. Tek kad nam se potpuno osuši prvi sloj laka, možemo naneti drugi.

Nemojte se uzbu?ivati ako vam ne uspe isprve da zalepite salvetu. To se dešava, dešavalo se i najve?im majstorima. Po?nite od manjih motiva, pa kada savladate to, onda postavljajte sebi i ve?e izazove. Lepljenje cele salvete na predmet ostavite za sam kraj, jer zahteva dosta iskustva i veštine – ako po?nete odatle, možete se obeshrabriti.

Zgodno je vežbati na nekom komadu drveta ili iverice. To se lako može na?i u ku?i: npr. polica iz vise?ih delova koja se ne vidi: skinite je prefarbajte u belo i po?nite svoj prvi dekupaž rad. Kada je ispunite, vratite je na mesto i na?ite nešto drugo, ili možda budete spremni za svoj prvi projekat?