Mnoge od ovih stvari možete na?i u svom domu. Sve što je od drveta, keramike, stakla, metala, plastike i sl. može se dekupažirati, pa da biste odabrali prvi projekat, ne treba mnogo vremena – obi?no on bude na dohvat ruke. Što se pak ti?e materijala koje treba iskoristiti da bi se projekat mogao završiti, oni se mogu nabaviti u specijalizovnim hobi-radnjama ili, ako su vam hobi-radnje skupe ili ih nemate u svom gradu, sve to možete nabaviti i u farbarama; zatim, u kolekcijama salveta koje je velika ve?ina vas u detinjstvu sakupljala, na internetu i sl. Da bismo vam sve ovo detaljnije objasnili, najbolje je da iskoristimo jedan primer i da napravimo malu podelu. Celokupan asortiman potrebnih stvari za dekupažiranje se sastoji od:

  • predmeta koji ?ete dekupažirati – on može biti drveni, može biti komad nameštaja (za po?etak ipak krenite od manjih projekata), može biti od stakla, keramike, plastike, metala i sl.
  • suvih materijala koji se lepe na predmet – to mogu biti slike sa živopisnim motivima po vašem ukusu, ise?ci iz novina, magazina, razglednice, ukrasni papiri, salvete, kanapi, motivi koje ste sami odštampali, fotografije itd. Za svaki od ovih materijala postoji posebna priprema pre samog lepljenja, a o tome ?e biti re?i u narednim tutorijalima.
  • vlažnih materijala koji se koriste za spajanje, ulepšavanje i zaštitu – to su lepak, akrilne boje i lak. Od lepkova se naj?eš?e koristi tzv. drvofiks (lepak za drvo) ili namenski lepak za dekupaž (zbog cene nije preporu?ljiv za po?etnike). Mi biramo drvofiks. Kada govorimo o bojama, njih je najbolje praviti. Ako uzmete crnu, crvenu, plavu, žutu i belu boju, vi, mešaju?i ih, možete napraviti bilo koju nijansu. Korisno je imati pored sebe i kolor-spektar. Lakovi postoje u dve varijante – mat i sjajni. Oni su jako važni, jer štite ?itav rad od spoljašnjih uticaja, i daju predmetu lepu glatko?u i sjaj.
  • alata – ?etkice (od sinteti?kih materijala, pogledajte u kineskim radnjama), valjci (najbolji je mali sun?erasti, koji možete kupiti u bilo kojoj farbari), sun?eri, makaze, skalpel, šmirgla (krupnija i sitnija), fen za kosu, stara krpa.

frameSada, imaju?i sve ovo u vidu, pogleda?emo kako je ukrašen jedan plasti?ni ram za slike (kupljen je u kineskoj radnji). Pored njega, potrebno je imati i belu akrilnu boju, salvetu, drvofiks i sjajni lak. S obzirom na to da se ovaj projekat sastoji samo od lepljenja salvete na ram, ne koriste se druge boje. Ina?e, gotovo bez izuzetka, osnova za bilo kakav dekupaž projekat mora biti bela. To je naro?ito važno za po?etnike, dok ne savladaju veštinu mešanja boja i sl.

artistic frame

Glavna stvar, na koju posebno želimo da skrenemo pažnju, jeste priprema predmeta. Ona predstavlja jako važan deo samog procesa, jer što je kvalitetnija podloga na koju se salveta lepi, to je krajnji efekat savršeniji. Pošto je ram koji se obra?uje crne boje, ako se na njega samo zalepi salveta, sam rezultat ne?e biti impresivan, jer ništa od ukrasa i ornamenata salvete ne?e do?i do izražaja. Zbog toga mora biti ofarban u belu boju. U ovom slu?aju se priprema svodi na nanošenje boje, sušenje i šmirglanje, i to nekoliko puta. Kada podloga bude potpuno glatka i bela, spremna je za lepljenje.

O svim koracima posebno ?e biti re?i u narednim tutorijalima.

Na videu ispod se možete još bliže upoznati sa najpotrebnijim alatima i materijalima. Danica Jankovi? vas vodi kroz pri?u dekupaž po?etaka.